ข้อกำหนดและเงื่อนไข

คุณสามารถใช้ reviewfinder.in.th ได้หากคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อจำกัดความรับผิดชอบทางกฎหมายเท่านั้น

หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์ คุณสามารถออกจากเว็บไซต์ได้โดยการปิดแท็บหรือปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนารับรองหรือแนะนำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่บนเว็บไซต์นี้ ถึงแม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันที่สุดก็ตาม ดังนั้น reviewfinder.in.th จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการกระทำหรือการละเลยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการอ่านหรือตีความข้อมูลที่ประกอบไปด้วยหรือเกี่ยวข้องกับไซต์นี้

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ reviewfinder.in.th บรรดาผู้อนุญาตแต่เพียงผู้เดียว คุณไม่สามารถคัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ สร้างผลงานลอกเลียนแบบ แจกจ่าย จำหน่าย นำไปแสดงในที่สาธารณะ หรือใช้เนื้อหาที่ปรากฎอยู่บนไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก reviewfinder.in.th ก่อน

เนื้อหาทั้งหมดบน reviewfinder.in.th ซึ่งรวมถึงการออกแบบ ข้อความ กราฟฟิค และการจัดวาง เป็นของ reviewfinder.in.th หรือบุคคลที่สามที่ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

reviewfinder.in.th มีสิทธิ์แก้ไขข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลา