ข้อจำกัดความรับผิดชอบทางกฎหมาย

รายละเอียดที่แจ้งและเอกสารประกอบหรือสิ่งที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น reviewfinder.in.th ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายจากการกระทำหรือการละเลยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการอ่านหรือตีความข้อมูลที่ประกอบไปด้วยหรือเกี่ยวข้องกับไซต์นี้

ไซต์นี้ไม่รับประกันข้อมูลที่แสดงบนไซต์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในเรื่องของวัตถุประสงค์เฉพาะ ความพร้อมใช้งาน หัวเรื่อง การไม่ละเมิด และประสิทธิภาพของไซต์นี้ เราเชื่อว่าค่าต่าง ๆ และวันที่มีความน่าเชื่อถือแต่เราไม่รับประกันความแม่นยำ ความสมบูรณ์ และความถูกต้อง อาจมีการปัดค่าหรือมีข้อผิดพลาดของซอฟท์แวร์เกิดขึ้นบนไซต์นี้

เราใช้ความพยายามทั้งหมดเพื่อพัฒนา reviewfinder.in.th และให้ผู้ใช้ยอมรับตามสิ่งที่เป็น reviewfinder.in.th ไม่รับประกันหรือรับรองว่าจะใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ทุกตัว

เจ้าของไซต์จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลที่สามหากเกิดความเสียหรือความสูญเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น แม้ว่าจะมีการเสียทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่เกิดจากการใช้ reviewfinder.in.th เว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้

หากต้องการติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ กรุณาติดต่อเราโดยใช้ แบบฟอร์มติดต่อ.